PROJEKT
WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy zawiera:

- kosztorys
- szczegółowe rysunki techniczne dla wykonawców
- projekt lub dobór mebli, dobór okładzin podłogowych,
wyposażenia i dodatków według założonego budżetu,
w oparciu o produkty dostępne na rynku
- wspólne wizyty w sklepach
(ilość wizyt określa umowa)