PROJEKT
FUNKCJONALNY

Projekt funkcjonalny zawiera:

– min. 3 wersje rzutu pomieszczenia
(widok z góry pokazujący układ mebli i wyposażenia)
– charakterystyczne przekroje dające widoki na ściany
– koncepcję elektryki

Są to rysunki dwuwymiarowe (2D).