PERSONALIZACJA

Personalizacja to nadanie wnętrzu
szczególnie osobistego charakteru.

Jest to możliwe dzięki współpracy architekta
i psychologa dziecięcego.

Na wspólnym spotkaniu z dzieckiem oraz rodzicami
poznajemy osobowość dziecka, jego predyspozycje,
mocne i słabe strony, zainteresowania i potrzeby.

Następnie tworzymy wytyczne, dzięki którym
powstaje bardzo zindywidualizowany
projekt wnętrza.