NADZÓR
AUTORSKI

Nadzór autorski pozwala dopilnować właściwego
wykonania projektu.

Składa się on z:
- kilku wizyt na miejscu wykonywania projektu
(ilość wizyt określa umowa)
- koordynacji branżowej.