(B)AZYL

(B)AZYL nie jest jeszcze dostępny
w sprzedaży.

Pracujemy nad tym,
aby stało się to jak najszybciej.

Producentem jest firma „Limba” z Pęgowa.